Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden regelen alle contracten en leveringen die zijn overeengekomen tussen de klant en Tandartswereld handelend onder de naam Body Cosmetics.
2. Door het plaatsen van een bestelling stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van Body Cosmetics. Tenzij Body Cosmetics schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
3. Body Cosmetics behoudt zich het recht voor om naar eigen wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de webwinkel. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de webwinkel, kan Body Cosmetics deze voorwaarden wijzigen.

Afsluiten van een contract
1. Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Body Cosmetics heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Body Cosmetics niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Body Cosmetics bevestigt de order van de klant per e-mail.
2. Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Body Cosmetics zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering alsnog kan plaatsvinden.
3. De producten in de webwinkel zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.

Prijzen en kosten
1. De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de webwinkel. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.
2. De prijzen die zijn vermeld in de webwinkel zijn inclusief leverings- en administratiekosten.
3. Betalen met Klarna Achteraf binnen 14 dagen, brengt Body Cosmetics geen extra kosten in rekening.
4. Body Cosmetics is niet gebonden aan de voorwaarden van druk-, zet- of programmeerfout in de webwinkel.

Uitvoering van orders
1. Body Cosmetics zal de orders van artikelen met zorg verwerken.
2. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan Body Cosmetics.
3. Body Cosmetics zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
4. De aflevertermijn die op tandartswereld staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

Recht om artikelen terug te sturen
1. De klant heeft het recht een artikel (geopende, gebruikte of beschadigde uitgezonderd) zonder opgaaf van redenen binnen dertig (30) dagen na aflevering terug te sturen naar Body Cosmetics. Dit recht geldt ook voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij Body Cosmetics reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Body Cosmetics de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.
2. De klant kan een artikel niet terugbrengen. Het is niet mogelijk om contante vergoeding te krijgen voor artikelen die zijn geretourneerd. Na ontvangst en controle van de artikelen door Body Cosmetics wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort.
3. Artikelen die na de genoemde 30-daagse periode worden teruggestuurd naar Body Cosmetics, worden niet vergoed.
4. Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van ongeopend originele verpakking.
5. Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Body Cosmetics worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.
6. Body Cosmetics heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele verpakking, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Body Cosmetics.

Foutieve aflevering
Indien Body Cosmetics een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Body Cosmetics te laten weten. Body Cosmetics zal de aankoopprijs vergoeden.

Overmacht
1. Body Cosmetics is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Body Cosmetics valt.
2. Indien Body Cosmetics niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Body Cosmetics de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
3. Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Body Cosmetics valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Body Cosmetics het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

Klachten
1. Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina retourneren van deze webwinkel.
2. Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: tandartswereld@gmail.com
3. In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Body Cosmetics, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.

Betaling
1. De klant kan met iDeal of Bancontact betalen.
2. De klant kan met Klarna achteraf binnen 14 dagen betalen na ontvangst.
3. Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de webwinkel.

Privacy
1. Door een order te plaatsen, verleent de klant Body Cosmetics het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Body Cosmetics, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
2. De volledige tekst van het privacybeleid van Body Cosmetics vindt u op onze privacy pagina.

Afwijkingen
Body Cosmetics kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

Bedrijfsinformatie

Body Cosmetics –  Tandartswereld.nl

Adres
Hulststraat 21
7601 SP, Almelo

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 57860696